Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

11. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286382)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

12. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tư pháp 
Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

13. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Huyện

Tư pháp 
Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

14. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Huyện

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

15. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

16. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

17. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

18. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

19. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

20. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp 
Hiển thị 11 đến 20 / 328 thủ tục