Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực thủy sản

251. Công bố mở cảng cá loại 3

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực thủy sản

252. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

253. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

254. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

255. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

256. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

257. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

258. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

259. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

260. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động - thương binh và xã hội 
Hiển thị 251 đến 260 / 296 thủ tục