Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực công sản - giá

271. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

272. Quyết định thanh lý tài sản công

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

273. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản.

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

274. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

275. Quyết định bán tài sản công

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

276. Quyết định điều chuyển tài sản công

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

277. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại ác điểm a, b,c, d, đ và e khoản 1, Điều 41 của Luật quản lý, sử dung tài sản công

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

278. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

279. Quyết định thuê trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tài chính 
Lĩnh vực công sản - giá

280. Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tài chính 
Hiển thị 271 đến 280 / 296 thủ tục