Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực chứng thực

21. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

22. Thủ tục Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

23. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

24. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

25. Cấp bản sao từ sổ gốc

Tư pháp 
Lĩnh vực giám hộ

26. Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực giám hộ

27. Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực nuôi con nuôi

28. Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

29. Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

30. Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tư pháp 
Hiển thị 21 đến 30 / 296 thủ tục