Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ

21. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

22. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

23. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

24. Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

25. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

26. Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

27. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

28. Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

29. Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

30. Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Giáo dục và đào tạo 
Hiển thị 21 đến 30 / 265 thủ tục