Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực hộ tịch

31. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

32. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

33. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

34. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

35. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

36. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

37. Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuồi; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

38. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

39. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

40. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Hiển thị 31 đến 40 / 328 thủ tục