Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

31. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

32. Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

33. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

34. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

35. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

36. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

37. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

38. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

39. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

40. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin truyền thông 
Hiển thị 31 đến 40 / 265 thủ tục