Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

41. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực người có công

42. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

43. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

44. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

45. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

46. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

47. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

48. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

49. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

50. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Lao động - thương binh và xã hội 
Hiển thị 41 đến 50 / 280 thủ tục