Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

41. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin truyền thông 
Liên thông tỉnh - huyện - xã

42. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Thanh tra 
Liên thông tỉnh - huyện - xã

43. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra 
Liên thông tỉnh - huyện - xã

44. Thực hiện việc giải trình

Thanh tra 
Liên thông tỉnh - huyện - xã

45. Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thanh tra 
Lĩnh vực lao động - việc làm -bảo hiểm

46. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lao động - việc làm - bảo hiểm 
Lĩnh vực lao động - việc làm -bảo hiểm

47. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Lao động - việc làm - bảo hiểm 
Lĩnh vực lao động - việc làm -bảo hiểm

48. Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

Lao động - việc làm - bảo hiểm 
Lĩnh vực đất đai

49. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Tài nguyên môi trường 
Lĩnh vực đất đai

50. Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao đất, thuê đất cho cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Tài nguyên môi trường 
Hiển thị 41 đến 50 / 265 thủ tục