Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính liên thông cấp huyện, tỉnh
Liên thông cấp huyện, tỉnh

1. Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao đất, thuê đất cho cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Tài nguyên môi trường 
Liên thông cấp huyện, tỉnh

2. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng

Tài nguyên môi trường 
Liên thông cấp huyện, tỉnh

3. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Tài nguyên môi trường 
Liên thông cấp huyện, tỉnh

4. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên môi trường 
Liên thông cấp huyện, tỉnh

5. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Tài nguyên môi trường 
Liên thông cấp huyện, tỉnh

6. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Tài nguyên môi trường 
Hiển thị 1 đến 6 / 6 thủ tục