Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

1. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (BLĐ-TBVXH-286390)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

2. Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (BLĐ-TBVXH-286389)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

3. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (BLĐ-TBVXH-286386)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

4. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286384)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

5. Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (B-BLD-286116-TT).

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

6. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286385)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

7. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286383)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

8. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286382)

Lao động - thương binh và xã hội 
Hiển thị 1 đến 8 / 8 thủ tục