Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

1. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

2. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

3. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

4. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

5. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

6. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

7. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

8. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

9. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

10. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Lao động - thương binh và xã hội 
Hiển thị 1 đến 10 / 16 thủ tục