Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông...
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

1. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2. Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

4. Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

5. Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

6. Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7. Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

8. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an 
Hiển thị 1 đến 8 / 8 thủ tục