Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực di sản văn hóa
Lĩnh vực di sản văn hóa

1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực di sản văn hóa

2. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Hiển thị 1 đến 2 / 2 thủ tục