Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực gia đình
Lĩnh vực gia đình

1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

2. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

5. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

7. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

8. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

9. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực gia đình

10. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Hiển thị 1 đến 10 / 13 thủ tục