Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

4. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

5. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

6. Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

7. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

8. Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

9. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

10. Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và đào tạo 
Hiển thị 1 đến 10 / 25 thủ tục