Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch
Lĩnh vực hộ tịch

1. Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

2. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

3. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

4. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

5. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

6. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

7. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

8. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

9. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

10. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Hiển thị 1 đến 10 / 14 thủ tục