Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

1. Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

2. Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

3. Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường hội cấp huyện, xã

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

4. Thủ tục giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

5. Thủ tục hành chính đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

6. Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp xã

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

7. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

8. Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

9. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã

Nội vụ 
Hiển thị 1 đến 9 / 9 thủ tục