Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực người có công
Lĩnh vực người có công

1. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

2. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

3. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

4. Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trầnHưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

5. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

6. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

7. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

8. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

9. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

10. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lao động - thương binh và xã hội 
Hiển thị 1 đến 10 / 17 thủ tục