Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực người có công
Lĩnh vực người có công

1. Hỗ trợ tiền cho người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

2. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

3. Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

4. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

5. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

7. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

8. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

9. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công

10. Giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Lao động - thương binh và xã hội 
Hiển thị 1 đến 10 / 23 thủ tục