Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về hội
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

1. Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

2. Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

3. Thủ tục hành chính Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường hội cấp huyện, xã

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

4. Thủ tục hành chính giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

5. Thủ tục hành chính đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

6. Thủ tục hành chính chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp xã

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

7. Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

8. Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

9. Công nhận ban vận động thành lập hội

Nội vụ 
Hiển thị 1 đến 9 / 9 thủ tục