Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 2