Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định 509/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 12