Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Cấp giấy phép môi trường
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 7