Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (BLĐ-TBVXH-286386)
Lượt xem: 0
Lĩnh vựcLĩnh vực bảo trợ xã hội
Điều kiện thực hiệnquy định tại Khoản 2, 3 Điều 27, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.
- Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.
- Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.
 
Đối tượng thực hiệnCơ sở có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
Cơ quan thực hiệnPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Kết quả thực hiệnGiấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung. 
Phí, lệ phíKhông.