Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286382)
Lượt xem: 1
Lĩnh vựcLĩnh vực bảo trợ xã hội
Điều kiện thực hiệnquy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.
- Tên của cơ sở được đặt theo đúng quy định tại Điều 5, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP;
- Có hồ sơ đăng ký thành lập hợp lệ quy định tại Điều 15, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP;
 
Đối tượng thực hiệnTổ chức, cá nhân thành lập cơ sở trợ giúp xã hội
Cơ quan thực hiệnPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Kết quả thực hiệnGiấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở. 
Phí, lệ phíKhông.