Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286383)
Lượt xem: 1
Lĩnh vựcLĩnh vực bảo trợ xã hội
Điều kiện thực hiệnQuy định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.
Khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở phải đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
 
Thời hạn giải quyếtSố lượng hồ sơ: 01 bộ.
Đối tượng thực hiệnCơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Cơ quan thực hiệnPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Kết quả thực hiệnGiấy chứng nhận đăng ký thành lập mới. 
Phí, lệ phíKhông.