Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (BLĐ-TBVXH-286390)
Lượt xem: 1
Lĩnh vựcLĩnh vực bảo trợ xã hội
Điều kiện thực hiệnQuy định tại Khoản 2, Điều 43, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.
Điều kiện dừng trợ giúp xã hội:
- Kết thúc quản lý trường hợp theo quyết định của người đứng đầu cơ sở;
- Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị;
- Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi;
- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi;
- Cơ sở không có khả năng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp cho đối tượng;
- Đối tượng không liên hệ trong vòng 1 tháng;
- Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội;
- Đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;
- Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội;
- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 
Cách thức thực hiện.
Đối tượng thực hiệnĐối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng.
Cơ quan thực hiệnCơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
Kết quả thực hiệnQuyết định của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội về việc dừng trợ giúp xã hội.
Phí, lệ phíKhông