Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286384)
Lượt xem: 0
Lĩnh vựcLĩnh vực bảo trợ xã hội
Điều kiện thực hiệnquy định tại Khoản 1 Điều 22, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.
Cơ sở bị giải thể trong các trường hợp sau:
- Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
- Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể.
- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 
Đối tượng thực hiệnCơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.
Cơ quan thực hiệnPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Kết quả thực hiệnQuyết định giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. 
Phí, lệ phíKhông