Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (B-BLD-286146-TT)
Lượt xem: 9
Lĩnh vựcLĩnh vực Lao động việc làm
Điều kiện thực hiệnKhông trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.
Đối tượng thực hiệnNgười sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên. 
Cơ quan thực hiệnPhòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiệnKhông quy định. 
Phí, lệ phíKhông