Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (BLĐ-TBVXH-286389)
Lượt xem: 2
Lĩnh vựcLĩnh vực bảo trợ xã hội
Điều kiện thực hiệnquy định tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.
Những người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 nhưng có nhu cầu được trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí.
 
Đối tượng thực hiệnĐối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội.
Cơ quan thực hiệnCơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Kết quả thực hiệnHợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở. 
Phí, lệ phíkhông có