Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực lao động việc làm

1. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (B-BLD-286146-TT)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

2. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (BLĐ-TBVXH-286390)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công với cách mạng

3. Thủ tục hỗ trợ tiền thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực người có công với cách mạng

4. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (B-BLĐ-286183-TT).

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

5. Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (BLĐ-TBVXH-286389)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

6. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (BLĐ-TBVXH-286386)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

7. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286384)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

8. Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (B-BLD-286116-TT).

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

9. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286385)

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

10. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐ-TBVXH-286383)

Lao động - thương binh và xã hội 
Hiển thị 1 đến 10 / 328 thủ tục