Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự

1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu hồi

Công an 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự

2. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Công an 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự

3. Cấp đổi từ Chứng minh nhân dân (12 số) sang Căn cước công dân, Cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân

Công an 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Công an 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự

5. Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

Công an 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự

6. Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

Công an 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự

7. Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)

Công an 
Lĩnh vực kinh doanh khí

8. Cấp điều chỉnh Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương 
Lĩnh vực kinh doanh khí

9. Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương 
Lĩnh vực kinh doanh khí

10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương 
Hiển thị 1 đến 10 / 265 thủ tục