Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực môi trường

1. Đăng ký xác nhận/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Tài nguyên môi trường 
Lĩnh vực môi trường

2. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Tài nguyên môi trường 
Lĩnh vực đất đai

3. 2. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tài nguyên môi trường 
Lĩnh vực đất đai

4. 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Tài nguyên môi trường 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

5. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực bảo trợ xã hội

6. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

7. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin truyền thông 
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

8. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin truyền thông 
Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông tin truyền thông 
Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

10. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông tin truyền thông 
Hiển thị 1 đến 10 / 286 thủ tục