Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực chứng thực

261. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

262. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tư pháp 
Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn

263. Tiếp công dân tại cấp huyện

Thanh tra 
Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn

264. Xử lý đơn tại cấp huyện

Thanh tra 
Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo - thanh tra

265. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Thanh tra 
Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo - thanh tra

266. Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Thanh tra 
Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo - thanh tra

267. Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Thanh tra 
Lĩnh vực an toàn thực phẩm - y tế

268. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Y tế 
Lĩnh vực cấp phép xây dựng

269. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Xây dựng 
Lĩnh vực cấp phép xây dựng

270. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Xây dựng 
Hiển thị 261 đến 270 / 280 thủ tục